Miranda je najmanji od svih okruglih satelita Urana. Takođe, on obilazi Uran na najmanjem rastojanju od svih tih zaobljenih satelita ove planete.

Uran ukupno ima 27 meseca. 

miranda
 Miranda  

Prečnik:471,6 km
Orbitira: Uran
Orbitalo rastojanje: 129.900 km
Orbitalni period: 1,4 dana
Površinska temperatura: od -188 (na južnom polu)  °C
Otkriven: 16. februar 1948.
Otkrio ga je: Gerard P. Kupier

Mirana Mesec Zemlja
Mesec, gore levo, ispod je Miranda, a desno Zemlja (u srazemri).

  • Ime je dobio po karakteru iz Šekspirovoj drami The Tempest (Oluja).
  • Ovo ime pominje i Artur Klark u svojoj noveli 2001: Svemirska odiseja.
  • Miranda je otkrivena 1948. godine
  • Otkrio ju je astronom holandsko-američki astronom, pisac i profesor Gerard Kuiper (po njemu je nazvan Kajperov pojas).


Mišem rotirajte i zumirajte sliku    (A 3D model of Miranda, a moon of Uranus. Credit: NASA Visualization Technology Applications and Development (VTAD))

  • Sačinjena je uglavnom od leda sa nešto stenovitog materijala u središtu. 
  • Površina Mirande je izuzetno raznolika i na njoj su litice, krateri, brazde, useci…
  • Verona Rupes je najveća litica u Sunčevom sistemu. Izdiže se 20 kilometara uvis iznad okolne površine. 
  • Miranda spada u najmanja tela u Sunčevom sistemu koje su pod uticajem sipstevene gravitacije dobile loptast oblik. 
  • Mirandu je u polazu fotografisao Vojadžer 2 i to je jedina letelica koja je prošla pored ovog satelita.
  • Za sada nema naznake da će skoro neka nova letelica posetiti Mirandu. 

Prema:

NASA 
Space Facts

svemir1
Činjenice o okolini