Vremenski period u kome se Zemlja oko svoje ose jednom obrne zove se dan (obdanica + noć) koji traje 24 časa ili 86400 sekundi. U redu, to nije velika mudrost jer to svi znaju. Na dužinu dana, tj. brzinu obrtanja Zemlje, svašta utiče, a naročito Mesec jer on gravitacijom „vuče“ okeane po tlu čime, usled trenja, usporava okretanje planete. Zbog toga se Zemlja sve sporije obrće, a time dan traje sve duže! I duže. To produženje iznosi dva stomilionita dela sekunde na dan.

Najkracidan

Tako kaže teorija, ali u praksi se dešava nešto sasvim drugo. Dan umesto da se produžava, on se skraćuje jer Zemlja umesto da usporava svoje obrtanje, ona ga ubrzava. Niko ne zna zašto se to dešava i za sad o toj pojavi postoje samo teorijske pretpostavke. Tako se govori o sažimanju jezgra Zemlje, o nepravilnom kretanju geografskih polova, pa čak i o promeni klime koja nekim zamršenim putevima možda može da utiče na obrtanje planete. 

Ono što je u svemu ovome posebno interesantno jeste da se 29. juna ove godine Zemlja okretala brže nego ikada ili bar od kako se ta brzina meri atomskim časovnicima! Dakle, tog, 29. juna dan je trajao za 1,59 milisekundi manje od 24 časa (da vam se zavrti u glavi).

Prethodni najkraći dan je bio 19 juna 2020. tada je dan bio za 1,47 milisekundi kraći od 24 časa.

Naravno, pošto se ne zna tačan uzrok ubrzanja rotacije Zemlje, ne zna se ni da li će se i koliko dan i u budućnosti dužina dana smanjivati.

Inače, da dodamo, možda će to nekom biti interesantno: brzina rotacije Zemlje na ekvatoru iznosi 1674.4 km/h – što je brže od zvuka (1235 km/h).

 

https://www.space.com/earth-rotation-record-shortest-day 

https://www.timeanddate.com/time/earth-faster-rotation.html