Svemirski teleskop Habl objavio je snimak komete P/2019 LD2 (LD2). Kometa se nalazi među trojanskim asteroidima i ima dužinu repa od 660.000 km. Veruje se da je ostatak formiranja spoljnih planeta pre više milijardi godina. 

1

Slika 1. Kometa LD2 u orbiti Jupitera. Snimak: Habl svemirski teleskop.

Trojanci obilaze oko Sunca po Jupiterovoj orbiti stim što jedna grupa se kreće ispred Jupitera, a druga iza Jupitera. Ovo je prvi slučaj otkrivanja komete u blizini trojanskih asteroida.

 2

Slika 2. Jupiterova orbita i dve grupe Trojanskh asteroida, jedna grupa je ispred, a druga iza Jupitera. Kometa je unutar jedne grupe.

Kometa je stigla iz regiona iza Neptunove orbite iz Kuiperov pojasa u kome se nalaze milijarde ledenih komada. Kometa je posle putovanja milijardama kilometara, uhvaćena snažnom Jupiterovom gravitacijom. Ali neće ostati dugo među Trojanskim asteroidima. Kompjuterske simulacije pokazuju da će Jupiter izbaciti kometu u unutrašnjost Sunčevog sistema unutar narednih 500.000 godina. Nakon toga, šansa je 90% da će biti izbačena van Sunčevog sistema i postaće međuzvezdani objekat.

 3

Slika 3. Prikazane su orbite spoljnih planete i Kuiperov pojas koga čini veliki broj (10^15) ledenih komada, ostataka formiranja Sunčevog sistema. Kometa LD2 potiče iz tog pojasa.

Navedena prošlost i budućnost komete LD2 uklapa se u nova saznanja o međuzvezdanim objektima koja smo dobili od prvog registrovanog međuzvezdanog objekta koji nas je posetio 2017. god, 'Oumuamua i o čemu smo pisali ovde.

 

https://www.youtube.com/watch?v=axsUv7RiQ20