Nebeski posmatrači su se nadali da će im kometa C/2019 Y4 ATLAS pružiti veliki događaj ovog proleća jer su prognoze govorile o velikom sjaju koji kometa treba da dostigne kada priđe Suncu. Očekivalo se da će ona biti lako vidljiva i golim okom. To sem međutim nije dogodilo. Kometa se vrlo rano raspala, dakle i pre prilaska kritičnoj tački tj. svom perihelu (najbižoj tački na putanji oko Sunca) kada su gravitacione sile najjače i kada se i pretpostavljalo da do raspada može doći. 

Kometa ATLAShst
Fragmenti komete (Image: © NASA/ESA/Ye (UMD))

Ali naučnici su zadovoljni. Sada imaju prilike da izučavaju finese raspada. Pošto je događaj ipak nedostupan zemaljskim teleskopima angažovan je Svemirski teleskop Habl koji je u ponedeljak, 20. aprila na Zemlju poslao spektakularne snimke ove komete u fragmentima. 

Sada pred naučnicima stoji zadatak da na osnovu materijala sa Habla shvate uzroke raspada. Njihovu pažnju je, kako se u izveštajima navodi, već privukla razdaljina između pojedinih delova komete. Sa protekom vremena ovi delovi se sve više udaljavaju jedan od drugog ali i ta separcija biće astronomima od koristi. U svakom slučaju naučnici pokušavaju da rekonstruišu raspad i da utvrde tačan njegov uzrok.

Kometa je inače došla iz Ortovog obljaka, dakle sa same periferije Sunčevog sistema. Baš zbog tog svog porekla kometa je posebno interesantna naučnicima jer su manji objekti kao što su komete na tolikoj razdaljini nedostupni postojećim teleskopima, te je čitav Ortov oblak prilično nepoznat.

ATLAS Saksida
Kometa C/2019 Y4 (ATLAS) - snimio Boris Saksida

VIŠE


C/2019 Y4 ATLAS - fotografije D. Reponja

C/2019 Y4 ATLAS