U utorak, 31. oktobra 2017.

u maloj sali Kulturnog centra u Zrenjaninu

biće održana tribina:

KVANTNA SPLETENOST I KVANTNA INFORMATIKA

Uvodničar je Nemanja Micić – master fizike,

a moderator tribine je Miroslav Samardžić.

Tribina počinje u 19 časova.

t1Credit: C. Weedbrook

Kvantna spletenost (spregnutost) i teleportacija predstavlja verovatno jednu od najtajnovitijih prirodnih pojava mikrosveta i koja je u žiži interesovanja kako teoretičara kvantne fizike tako i eksperimentatora. Svaki učinjeni pomak se pomno prati a očekivanja su veoma velika, čak tolika da mogu dovesti do neslućenih pomaka u brzini novih kvantnih računara i načina obrade informacija kroz kvantnu informatiku.

t2