Vreme je za posmatranje Meseca i njegve susrete sa dve velike planete

Potražite sutra, 27. marta Mesec oko dva sata iza ponoći.

Mesec Jupiter270319
Ilustracija je iz programa Stellarium. Ovaj link vas vodi na njegovu kartu dogažaja koji opisujemo.

On će biti poluosvetljen (faza od 51%) i 396.733,55 kilometara daleko od nas. Mesec je uvek sjajan objekat, a pri ovoj fazi i daljini imaće sjaj od -11,8 m. i naći će se dosta blizu moćnog Jupitera, naše najveće planete. Oba tele izaći će iznad horizonta nešto pre dva sata, ali tada su još nisko i bolje će se videti nešto kasnije, kada se popnu na veću visinu. Mesec će izaći u1 sat i 22 minuta, a jedan sat pre njega Jupiter, 34 minuta iza ponoći. I Jupiter će jasno da se vidi, mada je njegov sjaj dosta manji od Mesečevog i iznosi -2,06 m. Uostalom Jupiter je, iako ogroman, ipak jako daleko od nas, čak 5 astronomskih jedinica (AJ=150 miliona kilometara). Oba tela staće u vidno polje dvogleda. 

Mesec Saturn290319
Isto, karta iz Stellariuma. Link

U odnosu na zvezde u pozadini Mesec juri po nebu, otpilike 13 stepeni na dan. Zato će se ujutro 29. marta naći pored Saturna. Potražite ih posle 3:30 sati. Saturn se lepo vidi iako je njegov sjaj znatno manji od sjaja Jupitera i iznosi 0,5 m. U tom trenutku on je od nas daleko čak 10,21 AJ. Saturn će izaći u 02:15, a Mesec tog dana u 02:12. On, Mesec tog dana već opada i njegova faza je 41%. To znači da na njemu preovađuje deo pokriven senkom i videćemo ga kao polumesec.