Narednih dana moći ćemo da vidimo nekoliko prelaza satelita ispred Jupitera, nekoliko iza. Videće se lepo i moćna Jupiterova crvena pega, a ukoliko koristimo dobar teleskop, boće i prave posmatračke poslastice: prijelaz senke nekih od satelita preko planete.

jupiter

Odlično je vreme za posmatranja Jupitera i njegove porodice velikih satelita. Dvogledom možete u blizini Jupitera videti biserne tačkice, a to su Jo, Evropa, Kalisto i Ganimed, četiri verna pratJoca najveće planete Sunčevog sistema. Svi zajedno zovu se Galilejevi sateliti pošto ih je 1610 svojim malim tleskopom otkrJo Galileo Galilej. To je, za ono vreme kada je slavni naučnik živeo bilo izuzetno važno otkriće, jer je sve do tada vladalo čvrsto uverenje da je Zemlja centar čitavog nebeskog svoda i da se sve samo oko nje okreće. Zato je dokaz da se čak četiri satelita okreću oko dalekog Jupitera bilo šokantno otkriće.

Postoje naznake da su neke Jupiterove satelite videli i neki narodi pre Galileja, naravno golim okom. I to je sasvim moguće jer je sjaj Ganimeda i Joa iznad šeste magnitude – a uzima se da je ta, šesta magnituda granica do koje čovek normalnog vida, pri povoljim osmatračkim uslovima može da vidi neki nebeski objekat.

jupiter sistem

Ali da se bacimo na posao. Narednih dana moći ćemo da vidimo nekoliko prelaza satelita ispred Jupitera, nekoliko iza. Videće se lepo i moćna Jupiterova crvena pega, a ukoliko koristimo dobar teleskop, boće i prave posmatračke poslastice: prijelaz senke nekih od satelita preko planete.

Evo rasporeda događaja za naredne dane:

Nedelja 21. maj 2017.

Vreme *

Objekat)

Događaj

0h21.6m

Jupiter - Jo

Dolazak senke na planetu

0h32.9m

Jupiter - Jo

Donja konjunkcija

1h26.9m

Jupiter - Europa

Kraj pomračenja

1h38.2m

Jupiter - Jo

Kraj tranzita

2h32.6m

Jupiter - Jo

Silazak senke sa planete

20h38.2m

Jupiter - Jo

Kraj okultacije

23h46.4m

Jupiter - Jo

Kraj pomračenja

Ponedeljak 22. maj 2017.

Vreme

Object (Link)

Događaj

1h15.3m

Jupiter

Tranzit Velike crvene pege

21h01.1m

Jupiter - Jo

Silazak senke sa planete

21h06.8m

Jupiter

Tranzit Velike crvene pege

22h54.2m

Jupiter - Callisto

Istočna elongacija

Sreda 24. maj 2017.

Vreme

Object (Link)

Događaj

2h52.0m

Jupiter - Jo

Istočna elongacija

2h53.9m

Jupiter

Tranzit Velike crvene pege

22h45.4m

Jupiter

Tranzit Velike crvene pege

Četvrtak 25. maj 2017.

Vreme

Object (Link)

Događaj

0h00.0m

Jupiter - Jo

Zapadna elongacija

18h36.8m

Jupiter

Tranzit Velike crvene pege

21h19.1m

Jupiter - Jo

Istočna elongacija

Petak 26. maj 2017.

Vreme

Object (Link)

Događaj

2h50.9m

Jupiter - Ganymede

Istočna elongacija

4h32.6m

Jupiter

Tranzit Velike crvene pege

Ilustracije    **

Jo senka

Dolazak senke Joa na Jupiter

Untitled 1

Donja konjunkcija

krajeklipse

Kraj pomračenja

krajokultacije

Kraj okultacije

tranzitvcr

Tranzite Velike crvene pege

* Vremena u tabeli odgovaraju našem letnjem vremenu (CEST, tj. UTC + 2), a data su prema CalSky. Podaci su izračunati za Novi Sad i za ostala mesta u području mogu zanemarljivo da se razlikuju.

** Ilustracije su uzete iz programa SkySafari 5 Pro.