Noć 2. april. 2017. rano jutro, 04:00. Nebo veoma vedro, lagana bura. Namjeravao potražiti četiri sjajnije komete. Postavim stari 'homemade' teleskop reflektor 'Šeliak' 120/900mm da potražim dvije komete visoko na nebu (za traženje kometa koristim efemeride i kompjuterski atlas 'Cartes du Ciel').

3 u 1 pozicije

Prva je bila periodična kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak koju sam brzo pronašao na visokom (75°) NNW nebu u sazvježđu Zmaja. Nalazila se 2,2° WNW od zvijezde Alfa Zmaja-Tuban (3,6 mag) ili 25' WNW od zvijezde 10 Zmaja (4,6 mag). Kometa se lako vidila pri 30x sa ALP (antilight pollution) filterm kao poveća 15' okruglasta i veoma difuzna maglica sjaja 7,6 magnitude sa sitnim zvjezdastim jezgrom 12. magnitude (DC=2). Kometa 41P/T-G-K bila udaljena od Zemlje 0,14 AJ, a od Sunca 1,05 AJ.

Zatim teleskop okrenem prema istoku u sazvježđe Herkula, pa nakon traganja visoko u zenitu pronađem kometu je C/2015 V2 Johnson u sjaverozapadnom dijelu sazvježđa. Nalazila se 2,2° NE od zvijezde Tau Herkula (3,9 mag) ili 1,5° južno od zvijezde 34 Herkula (6,5 mag). Kometa je u zenitu gdje su uvjeti posmatranja najbolji pa se lako vidila pri 30x+ALP filter kao maglica sjaja 8,3 magnitude sa sjajnijim središtem (DC=4). Koma je bila ovalna 3'x4' u pravcu NW što je značilo da ima slab repić u tom smjeru. Kometa C/2015 V2 Johnson bila je udaljena od Zemlje 1,33 AJ, a od Sunca 1,89 AJ.

Teleskop okrenem prema niskom istoku da potražim treću kometu C/2017 E4 Lovejoy u jugozapadnom dijelu sazvježđa Pegaza. Zvijezda Epsilon Pegaza-Enif (2,4 mag) je bila 10° nad brdom na ESE. Od nje 3,2° NE je zvijezda 17 Pegaza (5,5 mag) od koje 1,7° NW sam lako uočio kometu. Vidila se u tražiocu 12x50, a u reflektoru 12-cm pri 30x+ALP filter bila je sjajna, nabijena okrugla maglica, slična po sjaju i veličini obližnjem kuglastom jatu Messier 15. Sjaj komete, iako je bila nisko, procjenim na 6,1 magnitudu sa veoma gustom komom velikom 4' i sjajnim središnjim dijelom velikim 2' (DC=7). Kometa se nešto brže kreće u pravcu sjeveroistoka jer je 31. marta 2017. prošla najbliže Zemlji. Kometa C/2017 E4 Lovejoy bila je udaljena od Zemlje 0,63 AJ, a od Sunca 0,68 AJ.

3 u 1 crtezi
Iako sam pokušao pronaći i četvrtu kometu C/2015 ER61 PanSTARRS, nisam uspio jer već oko 05:00 počinje svitanje. Kometa je po efemeridima trebala biti u sazvježđu Jarca nisko na jugoistočnom nebu baš gdje se pružalo visoko brdo. Možda, da je noć trajala 30 minuta duže, imao bi priliku uočiti je, ovako... 3 komete u 1 čas.