Juče je Merkur ušao u svoju najveću, zapadnu, elongaciju.

Merkur elongacija

 

Elongacija je uglovna udaljenost nekog tela od Sunca. Za nebeske posmatrače to je interesantan podatak jer što je neki objekat dalje od Sunca, lakše ga je posmatrati. Sunčevi zraci nam, jasno, ometaju pogled na nebeske objekte, pa iako su oni iznad nas, danju ih ne vidimo. Merkur je uvek blizu Sunca pa zato koristimo priliku kada je u najvećoj elongaciji da ga osmotrimo.

merkurIzgled Merkura u elongaciji ovih dana

Dakle, on je ovih dana 24 stepeni udaljen od naše zvezde i postaje uočljiv ujutro, pre nego što Sunce izađe, jer se nakon toga gubi u Sunčevoj svetlosti. Osvetljen je 63% a njegova prividna veličina iznosti 7”.

Ovo je inače njegova prva ovogodišnja elongacija od šest koliko će ih ukupno biti 2017.

konjunkcijaPoložaj Merkura 6. marta ove godine u odnosu na Sunce i Zemlju

Naravno, Merkur se, nakon najveće elongacije ponovo približava Suncu, obilazi ga i 6. marta stiže  gornju konjunkciju, a to je položaj kada se, posmatrano sa naše planete nađe iza Sunca. Jasno je da tada od posmatranja ove planete nama ništa.

Ponovo će stići u najveću elongaciju, ali ovog puta istočnu, 1. aprila. Tada će moći da se vidi uveče po zalasku Sunca.

Merkur Sunce obiđe svakih 88 dana i godišnje može da ima najviše sedam elongacija. To je bio slučaj, na primer, 2015. a ponoviće se 2018.


Reinkarnacija Merkura