U Vikipediji piše: Pitagorina teorema izražava vezu koja postoji između tri stranice pravouglog trougla u euklidskoj geometriji.

Oitagorina teoremaAko su a i b katete, a c hipotenuza pravouglog trougla, važi jednakost a2 + b2 = c2, ili drugim rečima: 

Kavdrat nad hipotenuzom, 

To zna svako dete

Jednak je zbiru kvadrata

Nad obe katete.

Tako sam bar ja u školi naučio.

Ova teorema se pripisuje Pitagori, po Raselu najuticajnijem filozofu u istoriji sveta jer… pa da sad u ove letnje dane ne filozofiramo, ali danas znamo da je ova teorema bila poznate i ranije. 

A evo i praktičnog, vrlo moćnog i ubedljivog dokaza za Pitagorinu tvrdnju: