Astronautika: misije

Koliko je do danas (avgust 2010) bilo letova u svemir sa ljudskom posadom?

let

Sledi tabelrni pregled za svaku deceniju od početka ere astronautike, po zemljama. Podaci su iz Wikipedie, a uzeti su u obzir letovi od preko 100 kilometara iznad površine Zemlje. Prema FAI svemirski letovi počinju iznad te visine.

Period Rusija / SSSR SAD Kina Ukupno
1961–1970 16 25 41
1971–1980 30 8 38
1981–1990 24 37 61
1991–2000 20 63 83
2001–2010 22 34 3 59
Ukupno 112 167 3 282

let2