Abell 1758 je skup galaktičkih jata. Prva posmatranja su sugerisala da se radi o jednom objektu, ali novija istraživanja su pokazala njegovu složenu strukturu te da je ono sačinjeno od po dva para odvojenih jata galaksija, severnog i južnog, međusobno razdvojenih oko šest miliona svetlosnih godina. Svako jato je uronjeno u ogromne oblake vrelog gasa (plava boja) i nevidljive tamne materije. U optičkom delu spektra takva struktura se ne vidi, ali ceo objekat je posmatran i u rendgenskim delu spektra čime je otkriveno i ono što nam nije dostupno u vidljivoj svetlosti. 

image 7741 1 Abell 1758
Image credit: NASA / CXC / SAO / G. Schellenberger et al / SDSS.

Svako ovo galaktičko jato sadrži hiljade galaksija uronjenih u vreo gas i tamnu materiju.

103019 collision1
Prikaz strukture. Image: X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical: SDSS

Ovo superjato, Abell 1758, je udaljeno tri milijarde svetlosnih godina od nas, a svako njegovo jato ima masu nekoliko stotina triliona masa Sunca. Sva zajedno predstavljaju jedan od najmasivnijih sistema u poznatom svemiru.  

Svemirski teleskop Čandra (opservatorija X zraka) je otkrio udarni talas vrelog gasa koji okružuju severni par. Oba jata se kreću relativnom brzinom od tri do pet miliona kilometara na sat.

Proces spajanja u severnom paru jata je odmakao dok je u južnom on tek u početnoj fazi. To se vidi po distribuciji teških elemenata.

severni par
Severni par jata Abell 1758 (HST)

Pod uticajem gravitacije oba para galaktičkih jata će se konačno, za nekoliko milijardi godina  spojiti u jedan objekat.

Prema: Astronomy Now