C/2014 Q2 (Lovejoy)

Kometu su snimili Uroš Meštrić i Srđan Šibalić, za uspomenu, bez plaćenja i bez naknadne obrade.

 

IMG 0020

Snimak u različitim veličinama

Kometa C/2014 Q2:

"Ljubavni užitak" sa Ploča
Komet C/2014 Q2 Lovejoy u društvu meteora

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) - animacija

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) - Novi Sad
Trebinjci posmatrali kometu Lovejoy

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) - Novi Sad
- Dragan Miladinović
Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) - ponovo iz Slovačke

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) - iz Novog Sada
- Dušan Mrđa
La cometa del momento
- Danilo Pivato, Rim