Orbit the Moon in Ultra High Definition 4k

Koristeći podatke sa Lunar Reconnaissance Orbiter  Sean Doran je načinio ovaj film u ultra visokoj rezoluciji

Obradio
Sean Doran.

mSD2


 

Još od Dorana: