Već je krcato na ovoj strani pa se odgovr nalazi ovde. Takođe, i eventualna replika će biti na istom mestu smeštena.