Odgovor na "možda"

Pa da, shvatili ste: ako nešto tvrdite, onda treba da ponudite argumente. Pa to je bar logično, ako, kao što verujem, želite da vas ljudi sa ozbiljno shvate. Jer, vidite, s jedne strane imamo biologe, koji kažu da je teorija evolucije potkrepljena čvstim dokazima (bar koliko i teorija gravitacije) i to brojinm laboratorijskim, teorijskim i praktičnim dokazima koji su objavljeni i objavljuju se u eminentnim stručnim i naučnmim časopisima (npr. Nature), koji su izneti i iznose se na sturčnim i naučnim konferencijama, kongresima itd, a što znači da su prošli i prolaze rigorozne recenzije, dakle, imamo one koji svoje tvrdnje potkrepljuju DOKAZIMA, a koji su dosupni, proverljivi itd. A s druge strane imamo našeg čitaoca koji tvrdi da da darvinisiti lažu. I to širom planete, globalno lažu. A čime on to dokazuje? Pa ničim, sem svojim dubokim uverenjem. Pa kome ćemo, mi laici koji se ne razuemo u biologiju, pre da poverujemo? Onima koji naovodi dokaze ili onima koji samo tvrdi bez ikakvih dokaza??? Kažem vam, u vašem je interesu da svoje tvrdnje potkrepite dokazima inače će ljudi pomisliti da ste neozbiljni.