Poštovani Zorancho, zbog naših čitalaca moramo da reagujemo jer bi inače neki od njih pomislili da ste u pravu. Vaš stav o teoriji jeste rasprostranjen, ali istovremeno i pogrešan. Evo npr. citat iz Rrečnika srpsko-hrvatskog knjževnog jezika u izdanju Matice srpske: „Teorija - sistem znanja o nekoj pojavi ili grupi pojava zasnovan na naučno proverenim, činejnički dokazanim pretpostavkama, naučno-apstraktnog saznanja koje se zasniva na iskustvu; učenje; nauka; naučno uopšteno tumačenje, objašnjavanje zakonitosti razvitka prirode i drušva.“ Taj pojam jeste višeznačan u svakodnevnom govoru, pa ponekad čak i pežrativan, ali u načnom smislu nema nikakve dileme. Uostalom Specijalna teorija relativnosti je nedvosmislneo dokazana – i više nikom ne pada na pamet da u nju sumnja. Ona i jedino ona objašnjava anomaliju kretanja Merkura, ona objašnjava savijanje svetlosnog zraka usled dejsva gravitacije itd. itd. Postoji brojna literatura o teorijama. Racimo divna je, iako možda već malo zastarela knjga „Moć nauke“, prof. Milorada Mlađenovića, zatim u knjizi „Epistemološki problemi u nauci“ – radi se zapravo o zborniku radova – na više mesta se govori i o teoriji. Naravno, u knjižarama možete naći puno dobrih knjiga koje objašnjavaju naučne terorije.