ngc5128

Galaksija Centaurus A, poznata i kao NGC 5128, jedna je od najbližih radio-galaksija: udaljena je samo jedanaest miliona svetlosnih godina, i nalazi se u sazvežđu Kentaur (preciznije, nalazi se na koordinatama RA 13 25 27.62, Dec -43° 01‘ 08.80). Uz to, ovo je peta najsvetlija galaksija na nebu, pa je i astronomima-amaterima jedna od omiljenih „meta“.

Ova galaksija u sebi ima jednu supermasivnu crnu rupu. Ova fotografi ja teleskopa Čandra (Chandra X-Ray Observatory) je verovatno jedna od najboljih fotografi ja na kojoj se mogu uočiti efekti te supermasivne crne rupe.

Na slici u oblasti X-zraka jasno se zapažaju dva mlaza Xzraka suprotnih smerova, od kojih se duži nalazi levo i malo gore od središta galaksije, i ima dužinu od oko trinaest hiljada svetlosnih godina. Pretpostavlja se da se ovi mlazevi transportuju energiju iz crne rupe ka mnogo većem ostatku galaksije i da utiču na brzinu stvaranja novih zvezda. Visokoenergetski elektroni, koji se kreću duž linija magnetnog polja, emituju snažno elektromagnetno zračenje. Interesantno je da pri tome u krajnjem ishodu ne troše energiju (koliko izgube, toliko i dobiju), jer bi inače galaksija počela da bledi i nestaje, u najmanju ruku u domenu X-zraka.

Mnogi od stotina tačkastih izvora zračenja na slici zapravo su dvojni sistemi jedne crne rupe srednje mase i jedne zvezde, čije komponente rotiraju oko zajedničkog težišta. Međutim, interesantno je da je uočen i jedan dvojni sistem čije komponente imaju izuzetno velike mase, koje je Čandra uhvatio na delu kako bez milosti proždiru okolni materijal.

Ova fotografi ja napravljena je, naravno, u oblasti X-zraka, tako da „Cen A“ u domenu vidljive svetlosti izgleda sasvim drugačije. Ipak, niskoenergetski X-zraci predstavljeni su crvenom, srednjeenergetski zelenom, a visokoenergetski Xzraci predstavljeni su plavom bojom.


Link na fotografiju: Chandra NASA
Credit:Credit: NASA Spitzer
Još iz Zagonetnog kosmosa

Author: Ivan Stamenković