Abell_2744

Kada dođe do sudara galaktičkih jata, nastali haos proizvede pravu riznicu novih iformacija za astronome. Proučavajući jedan od takvih sudara u svemiru, internacioalni tim astronoma uspeo je da reši neke od zagonetki koje koje su se pojavile pre 350 miliona godina kad je došlo do sudara.

Abell 2744 ili Pandorino Jato kako ga nazivaju astronomi koji se bave njegovim proučavanjem, je meso gde se događa dosta čudnih pojava. Neki od ovih fenomena nisu nikada do sad bili uočeni u svemiru, izjavio je jedan od astronoma koji se bavi proučavanjem ovog jata. Abell 2744 se trenutno proučava više nego ikada, kombinujući podatke sa raznih strana kao što su: Esin VLT teleskopa, Japanski Subaru teleskop, Hablov Svemirski Teleskop (HST) i Chandra X-ray teleskop.

Galaksije koje se nalaze u jatu su jasno vidljive pomoću HST i VLT teleskopa. Međutim procenjeno je da na galaksije otpada samo 5% od ukupne mase jata. Ostatak mase jata odlazi na gas (20%), koji je toliko zagrejan da zrači u X delu spektra, dok je tamnoj materiji pripisano 75% od ukupne mase jata, koja je u podpunosti nevidljiva. Da bi tačno shvatili šta se dešava u jatu Abell 2744 astronomi moraju da što je moguće preciznije mapiraju sva tri tipa materije.

Prilikom obrade dobijenih podataka ustanovljeo je da je Abell 2744 jato formirano od četiri galaktička jata koja su se međusobno sudarila u proteklih 350 miliona godina. U blizini jezgra jata nalazi se “bullet“ (kako ga astronomi nazivaju) gde se gas jednog galaktičkog jata sudara sa gasom drugog galaktičkog jata i pri tome dolazi do nastanka udarnog talasa.

Galaktička jata su najveće strukture u svemiru, broje na hiljade milijardi zvezda. Ovakvi objekti se konstantno menjaju kroz stalne sudare što astronomima daje mogućnost za otkrivanje novih fenomena, a samim tim i mogućnost za bolje razumevanje univerzuma u kome živimo.Link na fotografiju: HUBBLE SITE
Credit:Credit: NASA, ESA, J. Merten (Institute for Theoretical Astrophysics, Heidelberg/Astronomical Observatory of Bologna), and D. Coe (STScI)
Još iz Zagonetnog kosmosa

Author: Uroš Meštrić