Igor Parožanin

album fotografija sa Obedske bare 
Snimljeno u okviru projekta VoBaNISTA. 11. oktobra 2018.
O projektu VoBaNISTA

IMG 3655

 

IMG 3605

 

IMG 3608

 

CEO ALBUM

KOLEKCIJA ALBUMA SA OBEDSKE BARE