ADNOS logoJuče, 23. aprila u 18 sati na novosadskom Prirodno-matematičkom fakultetu se skupilo više od 20 članova Astronomskog društva „Novi Sad“ da održe sastanak svoje Skupštine. 

2019 04 23 17.08.34
Predsednik ADNOSa, prof. dr Dušan Mrđa podnosi izveštaj o radu Društva

  Dnevni red:
1. Informacija o:
- Uspostavljanju Centralne evidencije stvarnih vlasnika Agencije za privredne registre,
- Dostavljenim podacima o članovima Upravnog odbora ANOSa u filijalu Erste bank a.d. Novi Sad: izjave o statusu funkcionera za svako lice koje je član organa upravljanja,
2. Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za ADNOS od strane Agencije za privredne registre,
3. Pregled rada i funkcionisanja ADNOSa u proteklom višegodišnjem periodu
4. Izbor članova Upravnog odbora ADNOSa

Nakon proceduralnog dela oko izbora predsedavajućeg Skupštine (prof. dr Ištvan Bikit) i prihvatanja Dnevnog reda, usledili su izveštaji predsednika Društva, prof. dr Dušana Mrđe, po tačkama Dnevnog reda u okviru čega je Skupština obaveštena i o dosadanjem višegodišnjem radu Društva, što je bio i najzanimljiviji deo sednice. 

Kako se moglo i očekivati na ove izveštaje nije bilo primedbi, sem što su pojedini članovi Skupštine dali neke konkretne predloge za dalji radu Društva u cilju veće popularizacije Društva putem šireg otvaranja ka srednjoškolskoj omladini, formiranjem posebnog i-mejl adresara za brže i efikasnije informisanje članova AD o naredim aktivnostima i tome slično - što je konsenzusom prihvaćeno, te su okvirno utvrđeni rokovi za realizaciju predloženih aktivnosti. Takođe, omogućene su ubuduće i elektronske sednice, za brže i efikasnije donošenje odluka.

Na kraju su izabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora ADNOSa – i to jednoglasno i bez ikakvih primedbi. Zbilja je prijatno raditi kada u udruženju vlada složnost i dobro, rekli bismo, čak vrlo opušteno i prijatno raspoloženje.

2019 04 23 18.42.53
Glasanje

Upravni odbor:
1. Srđan Šibalić,
2. Prof. dr Ištvan Bikit,
3. Rade Marjanović,
4. Prof. dr Goran Štrbac,
5. Prof. dr Dušan Mrđa,
6. Uroš Meštrić,
7. Prof. dr Tijana Prodanović,
8. Ratko Miljkovac,
9. David Knežević,
10. Dr Mirjana Šiljegović,
11. Radenko Kisić

Nadzorni odbor:
1. Marina Pavlović,
2. dr Sofija Forkapić,
3. Jovana Petrović

Za predsednika ADNOSa ponovo je izabran prof. dr Dušan Mrđa, a za potpredsednika David Knežević.

Čestitamo!

 

Na kraju ovog kratkog izveštaje treba istaći da posebnu snagu Društvu daje upadljiv entuzijazam članova za dalji rad i njegovo unapređenje. 

Pogledajte ceo ALBUM FOTOGRAFIJA SA SEDNICE >>   
2019 04 23 17.08.03 2019 04 23 17.08.24
2019 04 23 17.16.52 2019 04 23 17.06.53
   Uroš Meštrić je sednici prisustvovao
preko video linka iz Australije

 

Pogledajte  CEO ALBUM FOTOGRAFIJA