logob92Razorni zemljotres koji je pogodio Japan izazvao je neznatno skraćenje dana i pomeranje Zemlje u odnosu na osu rotacije - što su uobičajene pojave u vreme velikih potresa, koje nisu trajne, ističu stručnjaci iz oblasti seizmologije i fizike.

NASA je saopštila da je zemljotres u Japanu, jačine 8,9 Rihtera, skratio trajanje dana za 1,6 mikrosekundi, dok je italijanski Institut za geofiziku naveo da je osa rotacije Zemlje pomerena za 10 centimetara.

Zamenik direktora Seizmološkog zavoda Srbije Branko Dragićević ističe da je reč o jednom od pet najjačih zemljotresa u svetu, te da je uobičajena pojava da takav udar izazove promene poput zanemarljivog skraćenja dana.

"Kao i kod prethodnih zemljotresa kada je došlo do izvesnih promena u osi rotacije Zemlje, sada je došlo do skraćivanja dana i to za zanemarljivo male vrednosti. To se nakon dejstva zemljotresa vrača u normalu", objasnio je Dragićević u izjavi Tanjugu.

Te promene nisu trajne, a uobičajeno je da se prilikom oslobađanja velike seizmičke aktivnosti dešavaju i neke druge geofizičke anomalije poput poremećaja u odnosu između brzine prostiranja longitudinalnih i transferzalnih talasa, potom promena nivoa podzemnih voda i slično.

Stručnjaci predviđaju skraćenje dana za 1.8 milionitih delova sekunde i pomeranje Zemlje u odnosu na osu rotacije za oko 17 santimetara, a stručnjak Instituta za fiziku Igor Smolić objašnjava da su ti podaci rezultat "izrazito kompleksne računarske simulacije bazirane na teorijskom modelu i trenutno raspoloživim podacima o jačini i promenama u Zemljinoj kori".

Objašnjavajući promenu dužine dana, on je naveo primer izvođenje piruete klizačice na ledu - koja može da ubrza rotaciju oko svoje ose prostim privlačenjem ruku ka telu, ili da uspori, opružanjem ruku.

"To znači da promena brzine rotacije proističe iz promene raspodele mase u odnosu na osu. Bilo je dovoljno da se samo mali deo Zemljine kore pomeri ka polu i da prouzrokuje skraćenje dana", dodao je sagovornik Tanjuga.

Smolić je rekao da promene u položaju vazdušnih masa i cirkulacije morskih struja prouzrokuju značajno veće efekte na trajanje dužine dana, mada je u ovom slučaju te promene teško opaziti jer iznose oko jednog hiljaditog dela sekunde.

On je naveo da je sličnih primera bilo i u prošlosti, ističući da svaki snažan zemljotres pravi slične efekte, ali da oni do sada nisu bili detektovani.

"Isto važi i za prethodna dva katastrofalna zemljotresa, prošle godine u Čileu i 2004. blizu Sumatre", kazao je on dodajući da među najdrastičnijim scenarijima za promenu rotacije Zemlje spadaju sudari sa malim telima Sunčevog sistema, odnosno asteroidima i kometama.

Stručnjaci navode da je najveću promenu brzine okretanja Zemlje izazvao zemljotres na Sumatri 2004. godine, koji je skratio dan za 6,9 mikrosekundi.

Kada su u pitanju jačine zemljotresa, stručnjaci navode da su najjači bili zabeleženi 1960. godine u Čileu, magnitude 9,5 stepeni Rihterove skale, potom na Aljasci 9,2 jedinice, na Sumatri 2004. godine - 9,1 stepen ...

Zamenik direktora Seizmološkog zavoda je, poredeći jačinu zemljotresa u Japanu i onog koji se krajem prošle godine dogodio u okolini Kraljeva, ukazao da je povećanje magniutde za jedan stepen jednako povećanju jačine zemljotresa 10 puta.

"Stoga se može zaključiti da je zemljotres u Japanu bio 3.200 puta jači od zemljotresa u Srbiji", kazao je Dragićević ukazujući da je nakon razornog zemljotresa u Japanu došlo do serije naknadnih udara manjeg intenziteta što je uobičajeno, jer se tokom glavnog udara ne oslobodi sva seizmička aktivnost.

Author: B92