Comparison: Evolution

Kada je nastao život, kada su nastali dinosaurusi? Kada je nastao konj, a kada pčele?

(Podaci na osnovu rasprava na društvenim zajednicama i dostupnih relevantnih izvora).

Evolucija 1

Evolucija 3

Evolucija 4