Zbog nepovoljne vremenske prognoze i uz konsutaciju sa gostima koji su najavili dolazak, odložio
sam astrokamp "Golija 2011". za kraj  maja. Tačan datum ću naknadno utvrditi.
Pozdrav
Dr Enes Maljevac

Oblaci, oblaci na Golijom.

oblaci

oblaci01