U nekim stvarima ne kaskamo toliko za ostatkom planete. U svetu trenutno ima samo desetak zemalja koje se ozbiljnije bave relativno novom granom medicine - kvantnom medicinom. Među njima je i naša zemlja čije udruženje QUANTTES pripada asocijaciji udruženja kvantne medicine sa sedištem u Moskvi. Kvantna medicina je inače potekla sa prostora bivšeg SSSSR-a. A još pre jednog veka - razni fizičari, matematičari, biolozi "ušli su" u medicinu pokušavajući da teoretski i praktično objasne fenomen života, odnosno odgovore na ono večno pitanje - šta je zapravo život? Devedesetih godina prošlog veka interdisciplinarnost postaje opšte zastupljeni pravac koji utiče na formiranje sasvim novih, nezavisnih naučnih disciplina. Novi trendovi prirodnih nauka medicinu I biologiju prevode iz empirijskih u fundamentalne nauke. Svet se ne deli na različite skupove objekata nego na različite skupove veza, kaže kvantna mehanika. Inače, razni stepeni mehaničke fizike mogu prilično dobro da razjasne funkcionisanje organizama ali je problem u tome što medicinskom osoblju ne omogućuju razlikovanje - živog i neživog.

Viktor_WajskopfA ranih sedamdesetih austrijsko - američki teoretski fizičar Viktor Vajskopf (Victor F. Weisskopf, 1908 - 2002, slika levo) ukazao je na postojanje tri stepenika kvantne lestvice (nuklearna, atomska, molekularna) pomenuvši kao mogućnost i četvrti stepenik - život. U naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk u Kijevu (Ukrajina) postavljene su naučne smernice za tretiranje čovekovog tela kao kompleksnog kibernetskog sistema. Čovek koji je sve to pokrenuo (a i danas uspešno predvodi) je Prof Sergej Pantelemonovič Sitko, inače - nuklearni fizičar.

Ovaj neobičan čovek koji i u sedamdesetoj bez problema može da izvede gimnastičke vežbe kojih se ni mladić ne bi postideo, već decenijama razvija nešto što se zove - fizika živoga (PHYSICS of the ALIVE) Život se istražuje i tumači "zakonima kvantne fizike živoga" jer osim vidljivog ljudskog tela, tvrdi kvantna medicina, postoji i "elektromagnetni skelet" ljudskog bića kojim stalno teku elektromagnetni talasi stvarajući vlastito koherentno polje čoveka.

Predklinička ispitivanja u SSSR-u u vezi kvantne medicine krenula su još šezdesetih godina prošlog veka a od 1978 godine započinje i klinička primena osnovne terapijske metode kvantne medicine takozvane - Mikrotalasne Rezonantne Terapije, skraćeno MRT.

Sve dijagnostičko terapeutske metode iz domena kvantne medicine mogu se podeliti na nekoliko grupa :

1. Mikrotalasna rezonantna terapija - MRT (primena atermičkih ekstremno visoko frekfentnih oscilacija reda 52-78 GHz, signala od 10-21 W/Hz cm2 preko akupunkturnih tačaka.
2. Metode koje se zasnivaju na merenju elektroprovodljivosti akupunturnih tačaka I ostvarivanja rezonantnog odgovora preko refleksno segmentnih zona.

3. Biorezonantni - biofeedback sistemi. Otkrivena je spremnost organizma da rezonuje sa elektromagnetnim oscilacijama ekstremno niske amplitude I frekfencijskog opsega što je u nauci poznato kao Адеy - ev prozor. Aparatura koristi opseg od 10 Hz до 150 КHz u kojem su iskustvom I naučnim radovima dokazani terapijski efekti.

Još 1989 godine u Briselu je kvantna medicina proklamovana kao perspektivna medicina trećeg milenijuma.

 

Author: Oliver Jovanović