Kretanje tela u polju Zemljine teže

kugleTela koja padaju pod dejstvom sile Zemljine teže kreću se vertikalno nadole. Sila teže ili gravitacija privlači tela ka Zemljinom jezgru. Tela, bez obzira na svoju masu i veličinu, koja su istovremeno puštena da vertikalno padaju nadole sa iste visine istovremeno udaraju u tlo. To je prvi dokazao Galileo Galilej kada je sa krivog tornja u Pizi pustio 2 kugle da slobodno padnu. Kugle su bile iste veličine, a različitih masa. Kugle su istovremeno pale na tlo. Tako je Galileo Galilej dokazao da sva tela, bez obzira na svoju masu, imaju isto ubrzanje dok padaju. To ubrzanje se naziva gravitaciono ubrzanje(oznaka= g, merna jedinica=m/s2). Gravitaciono ubrzanje zabisi od nadmorske visine i geografske širine. Ono je najjače na polovima gde iznosi 9,83 m/s2, a najslabije na ekvatoru gde iznosi 9,79 m/s2. Kod nas gravitaciono ubrzanje iznosi 9,81 m/s2.

Vrste kretanja tela pod dejstvom Zemljine teže

Postoje 3 vrste kretanja tela pod  uticajem sile Zemljine teže:

  1. Slobodan pad
  2. Hitac naviše
  3. Hitac naniže

Slobodan pad 

Slobodan pad je ubrzano kretanje tela nadole pod uticajem sile teže. Početna brzina kretanja tela kod slobodnog pada je jednaka 0. Slobodan pad je ravnomerno ubrzano kretanje bez početne brzine. Tela nemaju težinu dok padaju i nalaze se u bestežinskom stanju. Kada padne na tlo, telo ponovo ima svoju težinu.

Bestežinsko stanje

Težina tela predstavlja silu koja pritiska podlogu ili zateže nit na kojoj je telo obešeno. Tela koja imaju masu imaju i težinu. Tela koja padaju imaju masu, ali nemaju težinu i nalaze se u bestežinskom stanju. Ona nemaju težinu jer ne pritiskaju podlogu ili ne zatežu nit, tj nemaju na šta da deluju. Kada telo padne, ono pritiska podlogu i opet ima svoju težinu.

Cilj

Naš cilj je da dokažemo da tela nemaju težinu dok se nalaze u liftu koji slobodno pada, jer dok se tela nalaze u liftu ona slobodno padaju i nalaze se u bestežinskom stanju.

Plan

Naš plan je da pokušamo da napravimo lift i u njega stavimo neka tela. Lift ćemo pustiti da slobodno pada sa prozora škole i snimiti šta se u njemu događa.

Relizacija

Lift smo napravili od kutije koju smo unutra obložili mekanim materijalima. Za zidove lifta smo prikačili kameru i osvetljenje. Na kraju smo u lift postavili vojnike koji bi trebali da lebde u njemu.

Eksperiment

Kada smo pokušali prvi put nam nije uspelo. Vojnici koji su bili u liftu nalazili su se u bestežinskom stanju ali nisu lebdeli jer smo lift bacili sa premale visine. Naš drugi pokušaj bio je sa dinamometrom. Na njega smo zakačili teg mase 100g. Taj teg je zatezao oprugu i imao svoju težinu. Kada smo pričvrstili dinamometar u liftu, opet smo lift pustili da slobodno pada.  Drugi pokušaj je bio uspešan jer se na snimku videlo da se merna skala dinamometa uvukla i telo se nalazilo u bestežinskom stanju.

Zaključak

Tela koja se nalaze u liftu koji slobodno pada nemaju težinu i nalaze se u bestežinskom stanju.

Maja Skendžić
učenica 7-1
Osnovne škole “Petar Kočić”
Inđija