U astronomiji terminator je linija koja razdvaja dan od noći na nekom telu. Na potpuno glatkom telu terminator je ravna linija, a na telu sa bogatim reljefom terminator je krivudav i izlomljen. Pogledajte treminator Meseca na ovoj animaciji. Levo je noć, desno dan. Terminator je izlomljen jer je Mesčevo tlo izbrazdano kraterima i planinama. Reljef se najlakše uočava baš u blizini terminatora.Ovo dole je terminator na Zemlji. Vidite kako se sa dolaskom noći po Evropi pale svetla.

Zemlja_terminator
Snimak by NASA