Astronautika: misije

7. novembar. 2009.

Novi plazmeni motori koji se sada usavršavaju mogli bi vremenski da skrate put do Marsa za dve trećine.

dOmARSA0

Postojeće hemiske rakete sagorevaju gorivo relativno brzo i potom voze svoj teret po predviđenoj trajektoriji ka konačnoj destinaciji. Svemirska letilica tipa „Mars Phoenix Lander", koji je lansiran klasičnom raketom 2007. godine, putovao je do Marsa 295 dana.Klasična raketa.

Plazmična raketa. VARIMR, skraćenica od Variable Specific Impulse MagnetoplasmA Rocket, obezbeđivaće na putu do Marsa slab ali kontinuiran potisak. Da bi dostigla odgovarajuću brzinu, letilica koja bude koristila VASIMR motore provešće mesec dana u orbiti oko Zemlje, da bi onda putovala do Marsa za oko 85 dana, konstantno povećavajući potisak i putujući po direktnijoj putanji.

 

Kako radi VASIMR

DOmARSA

Da bi stvorio porisak, VASIMR pretvara argon u plazmu, supervrelo stanje materije u kome se negativno naelektrisani slobodni elektroni i pozitivno naelektrisani joni mešaju zajedno.

u Gas se uvodi u prvu fazu. Uređaj u izvoru plazme sudara elektrone sa atomima argona, oslobađajući još elektrona i stvarajući pozitivne jone argona.

v Joni i elektroni se kreću gustim spiralnim putanjama duž magnetnih silnica, koje ih sprečavaju od bega.

w Elektromagnetni talasi specifične frekvencije zagrevaju jone, ali ne i elektrone. To širi putanje jona, ubrzavajući ih do vrlo velikih energija.

x Sa napuštanjem rakete, silnice magnetnog polja se šire. Time se postiže efekat mlaznice, ubrzavajući jonizovanu plazmu i stvarajući potisak od nekoliko stotina grama.

Prototip VASIMR rakete

Trenutno se još obavljaju terstiranja, a ti plazmični raketni motori koriste plemeniti gas argon i elektromagnetnu energiju za stvaranje potiska.

Decembra 2008. američka „Ad Astra Rocket Company" je potpisala ugovor sa Nasom da naprave radnu verziju plazmičnog motora VF-200. Prvi model za testiranje (VX-100) bio je težak oko 300 kg imao je potisak od 5 njutna. Sistem je imao efikasnost od 60-65% (što znači da je stvarao oko 80 kW nepotrebne toplote).

DOmARSA2

 

Testiranje u svemiru

DOmARSA3

Postoje planovi da će do 2012. godine dvomotorni VASIMR VF-200 biti priključen na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS) radi testiranja. Ako se pokažu uspešnim, mogli bi da obezbeđuju neophodne desetominutne impulse potiska neophodnih za podizanje orbite međunarodne stanice.

Još o ovome:

Putovanje na Mars: Misija na Mars

Svrha će takođe umnogome uticati na to da li će put biti u jednom pravcu ili sa opcijom povratka (predavanje "Kružno putovanje ili ne?"). ...
Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi: