Stigao odgovor na pitanje:  Kako se zove ova pojava?

Uzrok ove pojave su ledeni kristali na manjim visinama ili u veoma hladnim cirusima na većim visinama. U nauci poznata je pod imenom PARHELION (grčki: para + helios) , na našem jeziku bi otprilike značilo - sporedno sunce odn. u množini PARHELIA - sporedna sunca. Obično heksagonalni ledeni kristali se ponašaju kao prizme i često dolazi do sunčevog haloa. Bilo bi interesantno da si prilikom snimanja primetio takav halo sa "sporednim suncima" na udaljenosti od 22 ugl. stepena -  levo, desno i iznad od samog Sunca.

Uz tvoju fotografiju prikazan je i jedan , veoma slican , snimak ove pojave.

Objasnj

Author: Slavko Stojanov