Ovo je infracrveni pogled na Orionovu maglinu. Fotografija je snimljena 2016. godine kamerom Evropske južne opservatorije Veoma veliki teleskop (ESO, European Southern Observatory’s Very Large Telescope).

eso1625a
Orionova maglina, M42 (https://www.eso.org/public/images/eso1625a/)

ESO je međunarodna istraživačka organizacija za astronomiju u kojoj učestuje petnaest zemalja. Veoma veliki teleskop (Very Large Telescope), ili skraćeno VLT, je teleskop Evropske južne opservatorije koji se nalazi u pustinji Atakama u Čileu. VLT se sastoji od četiri velika teleskopa, čije je primarno ogledalo prečnika 8,2 m. Ti teleskopi se uglavnom koriste zasebno, ali se mogu koristiti interferometrijski pri posmatranju da bi se postigla veoma visoka ugaona rezolucija. Ova četiri teleskopa su dobila nazive Antu, Kuejen, Malipal i Jepun, a sve su to nazivi za astronomske objekte na araukanskom jeziku. Teleskopi zajedno formiraju mrežu koja je upotpunjena korišćenjem četiri pomoćna teleskopa prečnika 1,8 m.

Orionova maglina je daleko 1340 svetlosnih godina. Njeni zraci su ka nama krenuli u vreme kada u Arabiji počinjao Islam, a prvi hrvatski arhont, Porga, osnivao vojvodstvo Hrvatske. Prvi srpski knez, ili arhont, u istoriji zabeležen kao Nepoznati knez ili Nepoznati arhont, dovodi Srbe na Balkan. U Kini se pravi prvi papirni novac, počinju da se koriste uzengije i javlja se pretača današnjeg šaha. 

Iz članka Maglina Orion

Računa se da u maglini ima bar 700 zvezda u raznim stadijumima svog razvoja. Najmlađe stare su manje od 300 000 godina, a najsjajnije među njima imaju možda tek desetak hiljada godina. Nedavna osmatranja Svemirskog teleskopa Habl pokazala su da se u maglini nalazi preko 150 protoplanetarnih diskova u najranijim fazama nastanka i razvoja solarnih sistema. Ovi diskovi su načinjeni od materijala preostalog nakon stvaranja matične zvezde. U njima se sada formiraju planete. Jednoga dana, možda za samo milijardu godina, odatle će nas neko posmatrati.

U središtu magline nalazi se otvoreno jato zvezda, po svom rasporedu nazvano Trapezoid (Trapezium Cluster). Njega je otkrio Galileo Galilej 4. februara 1617. Možda je ono tek deo mnogo većeg jata sa dve hiljade zvezda koje se prostire unaokolo 20 svetlosnih godina.

 

Aerial View of the VLTI with Tunnels Superimposed
VLT (By ESO - ESO, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8002756)