Ova složena slika prikazuje centralni region spiralne galaksije NGC 4151, aktivna_crna_rupakoja podseća na Sauronovo oko, te je po tome dobila svoje drugo ime. Zenica oka koja je prikazana plavom bojom na slici snimljena je od strane Chandra svemirskog teleskopa (sima u X delu spektra) i ti snimci su kombinovani sa snimcima koji su napravljeni u optičkom delu spektra (žuta boja) i te oblasti predstavljaju HII oblasti. Crvena oblast oko zenice predstavlja regione neutralnog vodonika koje je snimio VLA teleskop. Neutralni vodonik koji se vidi na slici je deo strukture koji pripada centru NGC 4151, u pitanju je materijal koji čini crnu rupu u centru aktivnom. Žuti “mehurići unutar crvenih oblasti (kje predstavljaju krake kalaksije) su regioni gde je počelo rađanje mladih zvezda.

Skorašnja proučavanja detekciju X zračeja koje potiče iz centra galaksije pripisuju supermasivnoj crnoj rupi koja je po svemu sudeći ponovo aktivna. NGC 4151 je locirana na udaljenosti od 43 miliona svetlosnih godina od Zemlje i to je jedna od najbližih galaksija koja ima aktivno jezgro. Iz tog razloga ovo otvara odlične mogućnosti za proučavanje interakcija između ovih objekata i materijala koji hi okružuje.

Author: Uroš Meštrić