Zar kvazari nisu najudaljeniji, a time i najstariji objekti koje vidimo u svemiru? Time bi oni trebalo da budu slika ranog doba svemira, verovatno one početne mase, pre nastanka zvezda i galaksija, koja se kasnije tokom širenja svemira razgradila ili transformisala u nama poznate galaksije. Meni nije jasno u vezi širenja svemira sledeće. Svetlost, ili radio talasi, nekih događaj su stigli do nas posle 10 i više milijardi godina putovanja. S druge strane svemir je na početku bio dalko manji i svi tačke prostora su bile bliže jedna drugoj. To znači da su ti događaji i tada, pre 10 milijardi godina bili daleko od nas milijardam svetlosnih godina (što je protivrečno sa tim da je svemir bio manji), ili da su bili na manjem rastojanu od 10 miliaridi sv.god. ali da je međusobno udaljavanje bilo nadsvedslosnom brzinom (što je protivrečno sa tim da je svetlonsna brzina najveća moguća brzina). Možda je greška u razmišljanju što prostor posmatram kao statičan.
Author: Gost