Ove godine održavamo 17. astronomski kamp, ali začeci našeg kampa zadiru dalje u prošlost od tih 17 godina i nalazimo ih u prošlom veku, šta više u prošlom milenijumu :). Prvi put objavljujemo fotografije sa kampa koji je održan na Iriškom Vencu, Fruška gora, godine 1997.

Bio je to kamp nekoliko ljubitelja astronomije okupljenih u Astronomskom društvu «Novi Sad»

 
ak3
ak5
ak6
ak1
ak2
akpecat

AKL 2015 - Izveštaj sa PRVOG ASTRONOMSKOG KAMPA