Šaljem slike Sunca snimljene na Letenki u petak, subotu i nedelju (21-23 jul) kroz Lunta 80mm sa ASI174MM kamero.

Pozdrav,
Jure

Sun 20170721

Veća

Sun 20170722

Veća

Sun 20170723

Veća

 

KOLEKCIJA FOTOGRAFIJA SA AKL 2017

 


Astronomski kamp 2017 - kratak izveštaj

AKL 2017 - kratka foto šetnja kroz kamp

AKL 2017 - album fotografija: I. Majchrovič

AKL 2017 - Portreti iz kampa

AKL 2017 - Album: pogled kroz mikroskop

AKL 2017 - Album napravljen telefonom