Dušan Međa, telefonom

20170722 140854

20170722 141037

20170722 171356

20170722 215336

 
Još fotografija Dušana Mrđe sa kampa 

KOLEKCIJA FOTOGRAFIJA SA AKL 2017

 


Astronomski kamp 2017 - kratak izveštaj

AKL 2017 - kratka foto šetnja kroz kamp

AKL 2017 - album fotografija: I. Majchrovič

AKL 2017 - Portreti iz kampa

AKL 2017 - Album: pogled kroz mikroskop