Our Cities | Timelapse in Google Earth

Kako su se gradovi sveta menjali od 1984. do 2020. 

Broj ljudi, a time i gradovi se povećavaju...

cities 1

cities 2

cities 3

 

image.gif

 

Nestaje planeta kakvu pamtimo

Nestaje planeta kakvu pamtimo: Okeani