Boris Saksida iz Slovenije šalje nam svoj "uradi sam" grijač za njegov Megrez...Kaže da će slike više reći od stotina riječi opisivanja što je i kako napravio...Iako je riječ o prvom prototipu isto se pokazalo veoma korisno.. Megrez se više ne rosi a iako je grijanje instalirano ostavljeno je slobodno da se na objektiv teleskopa može staviti poklopac, filter...

Kliknite na fotografije IMG_0864
IMG_0867 IMG_0881
IMG_0882 IMG_0883