Najveći radio teleskop na svijetu dolazi nam iz Kine i započinju nicati njegove konture.

Nakon više od deset godina pripreme projekta te nedavno obavljenih zemljanih radova i preseljenja lokalnog stanovništva započinje i sama gradnja prvih elemenata Kineskog radio teleskopa FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope).

fast_design

Jugozapdna provincija Guiyang, regija Pingtan, nedaleko naselja Dawodang, odabrana je zbog povoljnog reljefa te udaljenosti od civilizacije, potencijalnih smetnji prijemu veoma slabašnih radio signala iz svemira.

Iako je ranije kao godina potpune operativnosti ovog radio teleskopa istaknuta 2014., sada je to pomaknuto na 2016. godinu. Troškovnik projekta iznosi nešto više od 100 milijuna USD.

Kina pomiče brda za gradnju najvećeg radioteleskopa na svijetu

FAST je modularne konstrukcije s 4.600 pojedinačnih panela koji zajedno čine 500-metarsku antenu za prijem radio signala. Za smještaj elemenata radio teleskopa iskoristiti će se prirodni rasjed. Pojedinačni paneli FASTa  biti će računalno upravljani što je odraz prijenosa znanja i iskustva s Ruskog radioteleskopa RATAN-600, a veliko vidno polje osigurati će se rješenjem sličnim onime primjenjenom na radioteleskopu Arecibo - pomicanjem prijemnika gore dole i u stranu već prema potrebi.

Kineski radioteleskop moći će se usmjeriti na sve objekte udaljene 40° od zenita s velikom preciznošću. Kombinirajući računalno upravljane panele antene i prijemnik signala tijekom vremena povećat će se njegove mogućnosti usmjeravanja i na druge dijelove neba, jasno s ponešto smanjenom kvalitetom prijema signala.

FAST će biti pod upravom Kineske nacionalne astronomske opservatorije, koja čini dio Kineske akademije znanosti. Prvenstvena namjena ovog radioteleskopa je istraživanje pulsara, kvazara, udaljenih galaksija i drugih objekata u svemiru koji zrače na frekvencijama od 70MHz pa sve do 3GHz, a nakon modernizacije koja se planira oko 2020. raspon frekvencija za istraživanja obuhvatiti će i radio signale na 5GHz.