Давно сам запазио једну подударност мада нисам сигуран колико је оригинална, односно да ли је на било који начин узимана у обзир и слично.... У духу предходних примера и реч Серб* одговара латинском Serv* (имати у виду разлику између класичног изговора слова В, као Б и касније као В (бетицизам и витицизам)......) што се тумачи тиме што су Словени са ових простора, дакле Срби, коришћени (искоришћавани) као слуге и тежаци. Па би упро- шћени закључак могао бити да је појам `сервис`=(по)слуга који је дошао из латинског у себи садржао назив за наш народ. Наравно, ово је само спекулативна примедба. Треба се чувати, тако популарне појаве, лингвистичког фалсификационизма и произвољности.
Author: Gost