Mislim da je veoma korisno, ako ima interesa, čuti intervju direktora "Roskosmos"-a V.A.Popovkina ruskom radiu "Vesti FM". Pored ostalog direktno je odgovorio i na mogući razlog neuspeha "FG". Čeka se izveštaj komisije, ali je ipak ukazao da amerikanci nisu oborili "FG", ali da je moćan radiolokator oštetio elekltroniku "FG" i ako se to eksperimentom potvrdi, zajedno sa ekspetima NASA će pokušati da dodju doistine.

Ljudi iz ruske komisije tvrde da je zraćenje bilo 10 puta veće nego što elektronika "FG" može da izdrži. Ostale moguće varijante, iznosi Popovkin, su vezane za konstrukciju aparata.

Author: Gost