Odgovor Milošu Jankoviću:

1. Izvesni Branko Simonović koga prozivate
NIJE rekao da će moći lepo da se posmatra
pomračenje Meseca, naprotiv. To što nisam
uspeo da potanko objasnim detalje ove pojave
može se pripisati novinarki kojoj je bilo
više stalo da se bavi romantikom i efemer-
nim stvarima a ja na to nisam mogao da utičem..
(Svakako nisam "bombardovao" nikoga već sam
bio pozvan kao i do sada da najavim ovu pojavu)..

2. JESAM spomenu da će se totalitet završiti
desetak minuta po izlasku Meseca i žao mi je
što niste pažljivo slušali. Nažalost ni
novinarku nisu zanimali ti detalji. Da jesu
rekao bih i da će Mesec izaći iz senke na visi-
ni od ~12 stepeni što ovo pomračenje, i u ve-
oma dobrim meteorološkim okolnostima, čini
ne zanimljivim..

Citat:
"Strasno je kome danas dozvoljavaju da radi i obavestava narod."

Ne znam ko je Miloš Janković ali ovako malicioznu
izjavi i prozivku smatram ličnom uvredom i mi-
slim da nije u redu da se dozvole javne prozivke
koje su pri tom i neosnovane i preterane. Sama či-
njenica da moram da se pravdam neupućenoj javnosti
koja nije bila u prilici da gleda Beogradsku hroniku
me veoma uznemirava.

Sram te bio.

Author: Gost