Ima nekih činjenica u emisiji.Postoji mnogo nejasnoća u vezi sa našom klimom,ali takođe ima i mnogo nepobitnih dokaza da čovek itekako utiče na klimu npr.brzina nastanka očiglednih promena u klimi u različitim delovima sveta.To je nešto što ne može da se osporava.Na stranu sa politikom,ali ne treba je isključiti kao faktor.Sigurno je da će pojedinci profitirati,ali tako je u svim oblastima života.Ali biti isključiv je apsolutna glupost!Treba biti otvoren za sve ideje i dokazivati svačije tvrdnje.E to je već neuka.Kao i u svemu u životu istina je i ovde verovatno negde u sredini.
Author: Gost