Čudno je kako Vam nije palo na pamet da nam je ta priča koju iznosite svima odavno poznata. Ona je ižvakana još u prošlom veku. Ovaj magazin izlazi jedanaest godina i verujte o putovanju na Mesec smo davno raspravljali i raspravili. Uostalom, evo linkova.

http://static.astronomija.co.rs/nauke/istorija/Na_Mesecu/Bili_su_na_Mesecu.htm

http://static.astronomija.co.rs/nauke/istorija/Na_Mesecu/Boj_na_Kosovu.htm

I još nešto. Pre nego što nešto komentarišete upoznajte se sa činjenicama. Sasvim je sigurno da niko na Mesec nije išao pre 80 godina kako kažete. Jednostavno tada još nisu postojale rakete koje bi bile u stanju da dosegnu ni mnogo manje visine.