1. Nije mi poznato da je u Severnoj Koreji narod plašen pomračenjem Sunca, ali ako želite da kažete da je i u Srbiji kao i u Severnoj Koreji, narod bio lakoveran i lako nasedao na medijske obmane i političku propagandu, onda se slažem. Ipak, i pored toga mislim da je izjednačavanje Srbije sa Severnom Korejom grubo preterivanje.

2. Ne delim sa vama mišljenje da je srpski, i bilo koji drugi, narod toliko strašljiv da od straha veruje u gluposti. Pre će biti da se radi o politički nezrelom narodu koji je lako naseo na propagandu i na vlast doveo – te što je bio doveo. Po vama ispada da se hrabri ljudi ne plaše pomračenja, a strašljivi plaše. Ne, u pitanju je elementarno obrazovanje i zdravo rasuđivanje.

Author: Gost