Astronautika: misije

Za 5 godina ESA će lansirati robota koji treba da istraži Jupiterove mesece Ganimeda, Kalista i Evropu. Do rezultata imamo još vremena – tamo će stići tek 2030. a do Ganimeda 2033! Sadašnja tehnologija koju ugrađujemo u njegovih 11 instrumenata biće debeli anahronizam kada počnu da rade svoj posao, ali nema nam druge. Dokle su stigle pripreme za đus? Ne znaš šta je đus? Pročitaj dalje...

tr1
Esina i 'Airbusova' međuplanetna letilica JUICE ('JUpiter ICy moons Explorer').

tr2
Ganimedov lender će poleteti zajedno sa evropskom sondom JUICE.

Instrumenti za JUICE su odabrani posle konkursa još 2013. godine. Evropi će u tome pomići Amerikanci i Japanci, tako da bi na kraju trebalo da poleti ukupno 11 uređaja. Zanimljivo je da će se na sondi naći i radar pod imenom RIMERadar for Icy Moons Exploration. Njega je osmislio i proizveo tim talijanskih naučnika, pa je logično da će njime (njegovim radom) rukovoditi tip predvođen L. Bruzzonom sa univerziteta iz Trenta.

Radar će imati zadatak da "gleda" kroz led debljine do 9 km, a radiće na frekvenci od 9 MHz. Antena ima širinu od 16 metara, a imaće vertikalnu rezoluciju u ledu do 30-90 metara. Nedavno su sprovedeni prvi testovi njenog rada, i to uz pomoć helikoptera.

tr3
16-metarska radarska dipolna antena (crvena šipka) koja će biti deo Jupiterovog istraživača je testirana uz pomoć helikoptera u blizini Friedrichshafena (Nemačka) 20-21 septembra 2017. Radar će svojim zracima prodirati kroz ledene površine Jupiterovih ledenih meseci.

Jedan od načina da se utvrdi priroda unutrašnjosti meseca jeste "gledanje" kroz led radarom. Biće to posao instrumenta RIME, koji će biti prvi te vrste sposoban da direkrno utvrđuje stanje ispod površine svetova spoljnjeg dela solarnog sistema.

16-metarska antena će biti raširena odmah posle lansiranja i, kada stigne na cilj, emitovaće radio talase ka površini i analizirati tajming i jačinu reflektovanih talasa od prepreka koje se nalaze na dubini do 9 km. Moći će da se vide vertikalni detalji veličine do 50 metara.

Radar će pomoći da se karakterišu kompozicioni, termički i strukturni varijeteti šitokog raspona ispod površine tih jedinstvenih i geološki složenih svetova.

Da bi izmerili ključne karakteristike antene i proverili računarske simulacije, testiranje je nedavno obavljeno na jedriličarskom aerodromu u Heiligenbergu, u blizini Friedrichshafena. Antena je bila okačena na korpus koji je simuliral gabarit sonde i okačen 150 m ispod helikoptera, lebdeći na 50-320 metara iznad zemlje.

Test je obuhvatio situacije sa antenom i solarnim panelima u horizontalnoj i vertikalnoj orijentaciji u odnosu na maketu sonde, da bi se shvatila interakcija između komponenti letilice i antene, i testiraju karakteristike povratnog signala.

JUICE će leteti iznad meseci na visinama između 1000 km i 200 metara. Biće u Ganimedovoj orbiti9 meseci, od čega polovinu na samo 500 km. Budući da se smatra da su okeani Jupiterovih meseci pokriveni debelimledom, radar bi trebalo da pomogne da zavirimo u njihovu složenu evoluciju.

tr4

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi: