Zapadna strana 27.05.2020.

O cvijetnoj galaktici Industrijske obrtničke školeu Istri i daljem razvoju astronautike, a koju je pokrenula AU "Vidulini"

CG 1

CG 2

CG 3