U Kolarčevoj zadužbini: 

Grujica Ivanovic

drame kolarac550

u saradnji sa Astronomskim magazinom


Grujica Ivanović GrijucaIvanovic
 
DRAME I TRAGEDIJE KOSMIČKIH LETOVA

Mr Grujica Ivanović

inženjer elektrotehnike, Australija

Sreda, 23. decembra 2015. u 19.30 sati 

U Maloj sali Kolarčeve zadužbine
Studentski trg 5
Beograd 


malasala1

Zadužbina Ilije M. Kolarca
Centar zapredavačku delatnost
Studentski trg 5, Beograd
+381 11 263 50 73
+381 11 263 63 19

Kolarac: Crne rupe u vasioni i laboratoriji - najava predavanja