Utorak, 16. juna u 12:30

u sali 10 Instituta za fiziku u Zemunu

prof. Dejan Stojkovic

SUNY, Buffalo, US

drži kolokvijum na temu:

Mini crne rupe na LHC-u

Apstrakt:

Jedna od retkih robusnih predikcija kvantne gravitacije je formiranje crnih rupa u sudarima čestica pri energijama višim od Plankove energije. Ako su nedavno predložene terije sa ekstra dimenzijama i jakom TeV gravitacijom tačne, onda postoji mogućnost testiranja kvantne gravitacije u akceleratorima (LHC) ili eksperimentima sa kosmičkim zracima (AUGER). Međutim teorija i fenomenologija višedimenzionalnih crnih rupa je vrlo komplikovana, što čini identifikaciju signala dosta neizvesnom. U tu svrhu smo, u saradnji sa grupom Oxford University ATLAS, stvorili vrlo obiman "simulator događaja", Black Max, koji sadrži skoro sve što znamo o višedimenzionalnim crnim rupama do danas. Generator je baziran na fenomenološki validnim modelima, gde ozbiljni problemi koji često prate modele sa jakom gravitacijom nisu prisutni. Black Max radi u sprezi sa ATLAS Monte Carlo programima Herwig i Pythia i sada je zvaničini software na CERNU.

 

Još jedno predavanje prof. Stojkovića

Standardni model kosmologije

Predavanje je održano 21. juna 2007. na Kolarcu, a ovde ga možete preuzeti