-Astronomska sekcija Gimnazije Kuršumlija, u saradnji sa AD Planinka, zvaničnim staraocem spomenika prirode Đavolje varoši, organizuje predavanje

Đavolja varoš

Radovan Tanasković, dipl. turizmolog

-

Predavanje će se održati u petak, 20. marta, sa početkom u 12:10h, u kabinetu matematike Gimnazije Kuršumlija.

Na početku će biti prikazan kratak dokumentarni film o Đavoljoj varoši (11 minuta), nakon toga će predavač održati jedno stručno, ali i relativno popularno predavanje, prilagođeno srednjoškolcima, pre svega o tome kakav je prirodni fenomen Đavolja varoš, a onda i o svim ostalim stvarima vezanim za takmičenje “Sedam novih svetskih čuda prirode”, aktuelnostima i dešavanjima vezanim za vođenje i staranje o Đavoljoj varoši i slično.

Na kraju, učenici Gimnazije Kuršumija, koji u okviru Informatičke sekcije vrše promociju Đavolje varoši, održaće kratku prezentaciju o proceduri glasanja na takmičenju.

Više o ovom jedinstvenom svetskom čudu prirode možete pročitati na internet prezentaciji Đavolje varoši - http://www.djavoljavaros.com, a izveštaj i fotografije sa predavanja, već u subotu, na sajtu Astronomske sekcije - http://www.astrogk.iz.rs. Takođe, na sajtu Đavolje varoši možete i glasati da Đavolja varoš postane jedno od sedam novih svetskih čuda prirode.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju!

 

 

Author: Dušan Pavlović