Četvrtak, 3. decembra 2009. godine

u 19:00 h

održaće se javno popularno predavanje na temu

Nauke forenzike

predavač:

Scott Rubins, Forensic Futures Education Group, USA


Predavanje će se održati u Amfiteatru 1, na Departmanu za fiziku, Trg Dositeja Obradovića 4., pod pokroviteljstvom Festivala Nauke i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Ulaz je besplatan.

Napomena: predavanje će biti održano na engleskom jeziku.